Ebced hesaplayıcısının kullanması:

Ebced hesaplayıcısının kullanması:

Ebced hesaplayıcısı sitesi tarih düşürmesinde Ebced hesabını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.
Arap harflerini “Abjad Numerals Calculator” sayfasındaki pencereye yazarak kolay ve çabuk bir şekilde kelimelerin sayısal değerini öğrenebilirsiniz.
Pencerenin içine Arap harfli kelimeleri fiziksel veya sanal klavye ile yazılarak veya yapıştırılarak “Calculation result display” düğmesi basılınca sayısal değeri elde edilir. Hesap sonucu olarak verilen Hicri tarih, otomatik olarak Miladi tarihe çevrilir.
Olağan Ebced hesabının yanısıra hem sadece noktalı harfleri hesaplanarak Mu’cer (mücevher) tarihlerinin(“Calculate letters with dots” sekmesiyle), hem de sadece noktasız harfleri hesaplanarak Mühmel tarihlerinin((“Calculate letters withouts dots” sekmesiyle) verilmesi sitemizin büyük bir özelliği sayılır. Ayrıca Ta’miyeli Hesap için yan penceresine kelimeler yazılınca ekleme (+) veya çıkarma (-) yapılması da mümkündür.